TRANSPORT KOLEJOWY

Organizujemy dla naszych klientów:


  • fracht kolejowy,

  • krajowe i międzynarodowe przewozy ładunków konwencjonalnych,

  • przewozy kolejowe wagonami różnych typów, a także na platformach kolejowych,

  • przewozy całowagonowe oraz drobnicowe,
  • spedycję i przewóz towarów w kontenerach w kraju oraz w międzynarodowej komunikacji kolejowej,

  • obsługę przesyłek w relacji „door – door”,
  • obsługę terminalową.